Da-wikis administratorer handler blindt i flok

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Da-wikis administratorer handler blindt i flok

Niels Ebbesen
-uden at tænke selv - (naturligvis under skyldig hensyntagen til at en sådan proces er mulig ud fra det forhåndenværende materiale).  De har netop kollektivt udelukket en af de bedst skrivende kontributorer, nemlig John Peters, som vi er mange ex-pats som følger. Han er en mand som kan tænke selv, akkurat det som efterspørges i alle sammenhænge, og som ultimativt er det som skal føre os videre.

Nu har John Peters lavet en side: https://sites.google.com/site/adminsondawiki/ , hvor han går i rette med alle de som fældede ham. Mange af de argumenter som de anvendte i den så¨kaldte "Bandlysnings-afstemning" var meget patetiske, og de blandede rask væk årsag og virkning, så man må undre sig at disse personer overhovedet deltager i afstemninger, og i særdeleshed en meget vigtig afstemning som denne, der går ud på at udelukke en person for bestandig.  Een af dem, Martin Manscher fra Valby, indrømmede --før han prompte afgav sin stemme -- at han ikke havde sat sig ind i sagen, men stolede på integriteten af de andre!