Dags för intresseanmälan till Bot Academy 28-29 november

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dags för intresseanmälan till Bot Academy 28-29 november

Jan Ainali
Hej,

Nu ska vi snart köra vår första Bot Academy! Vi gör den en helhelg i Stockholm och det går att söka bidrag för resa och boende om det behövs. Läs mer och gör din intresseanmälan på: 


Tipsa gärna andra du tror skulle vilja vara med också!

/Jan Ainali
Wikimedia Sverige

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l