Dariusz Jemielniak

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dariusz Jemielniak

Pawe³MM
W niedzielę 20 marca o godz. 23:30 "Inny punkt widzenia" w TVN24 - rozmowa z Dariuszem Jemielniakiem autorem "Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia".
PawełMM
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l