De la Timisoara

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

De la Timisoara

Urda Florin Ovidiu
Buna ziua ma numesc Urda Florin Ovidiu si vreau sa
particip activ la dezvoltarea wikimedia in romana.Ce
trebuie sa fac?Posed abilitati pedagogice si
intelctual si adminstrative pentru a inchega si
conduce o echipa locala daca e nevoie.Cumosc foarte
bine limba engleza , mediu italiana si sirba si
incepator maghiara!Sint autodidact!

Multumesc ancicipat!

--- [hidden email] wrote:

> Confirmarea abonãrii la lista de discuþii
> Wikimediaro-l
>
> Am primit o cerere  de 82.77.157.180 pentru
> înscrierea adresei
> dumneavoastrã de email,  "[hidden email]",  în
> lista de discuþii
> [hidden email].  Pentru a confirma
> abonarea la aceastã
> listã de discuþii, trebuie doar sã rãspundeþi
> (reply) la acest mesaj,
> pãstrând câmpul Subiect intact. Alternativ, puteþi
> vizita aceastã
> paginã web:
>
>    
>
http://mail.wikipedia.org/mailman/confirm/wikimediaro-l/b2da460404bf644541b62b54221b06e62ceea907

>
>
> O altã alternativã este sã includeþi urmãtorul rând
> -- numai acesta --
> într-un mesaj cãtre
> [hidden email]:
>
>     confirm b2da460404bf644541b62b54221b06e62ceea907
>
> În mod normal, un simplu 'reply' la acest mesaj
> trebuie sã funcþioneze
> din majoritatea programelor de email, atâta timp cât
> câmpul Subiect
> rãmâne în forma corectã (particula adiþionalã "Re:"
> introdusã în
> subiect nu este o problemã).
>
> Dacã nu doriþi sã vã abonaþi la aceastã listã,
> ignoraþi acest mesaj.
> Dacã aveþi convingerea cã cineva încearcã sã vã
> aboneze în mod abuziv
> ºi maliþios la aceastã listã, sau aveþi alte
> întrebãri, trimiteþi-le
> cãtre administratirii listei:
> [hidden email].
>


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
Wikimediaro-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikimediaro-l