Dekjarigho de Esperanta Vikipedio

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dekjarigho de Esperanta Vikipedio

Arno Lagrange-2
Karaj gekolegoj, malrapide sed certe proksimiĝas grava deka jubileo de nia Esperanto-Vikipedio. Sendube estus tre utile promocii nian komunan projekton ankaŭ per firmigo de personaj kontaktoj dum iu nevirtuala renkontiĝo!

Mi venas kun iniciato (kiun mi jam nedevontige kaj neoficiale pridiskutis en la estraro de Ĉeĥa Esperanto-Asocio) kaj invitas vin okazigi la solenan Vikimanion - Renkontiĝon de E-vikipediistoj en Ĉeĥio!

Provizora konciza propono

Dato: 27.10 (ev. 28.10.)-31.10.2011 - ekde merkredo vespere aŭ ĵaŭdo ĝis dimanĉo antaŭtagmeze (klarigo: tiam okazas aŭtunaj ferioj en Ĉeĥio kaj eblas pli facile aranĝi loĝadon en favorpreza studenthejmo kaj luon de la lerneja komputilejo)

Loko: Svitavy, Ĉeĥio (vidu E-lingvan urban retpaĝaron ). La ĉeĥa urbo Svitavy (17 000 loĝ.), situanta en Bohemia-moravia limlando estas relative tre bone trafike atingebla el ĉiuj direktoj: el sudo: unu horon per rekta rapidtrajno el Brno, el aliaj direktoj: kvaronhoron trajne el Česká Třebová, grava fervoja nodo, kiun traveturas internaciaj trajnoj el direktoj Germanio, Pollando ktp. (do sume ekz. du horojn kaj duonon el Prago). Ekzistas kompreneble ankaŭ buskonektoj.

En la urbo ekde septembro 2008 ekzistas Esperanto-muzeo situanta en la prestiĝa domo de Ottendorfer. Esperanto ĝuas favoron de la nuna urbestraro, kiu senpage disponigis al E-muzeo la spacon, tial ni celas rekompence montri internaciecon de Esperanto kaj efikecon de ĝia funkciado.

Teknikaj kondiĉoj

Por faka programo eblos lui moderne ekipitan komputilejon en la loka lernejo (21 komputiloj + granda tuŝekrano por la preleganto). ĈEA jam dufoje okazigis tie kun bona sperto komputilan seminarion.

Krome en la sidejo de Esperanto-muzeo mem eblas utiligi tri ejojn por apartaj laborgurpogrupoj (havantaj proprajn tekkomputilojn kun retaliro – aŭ sendratan retaliron eblos peti surloke) + luksan historian salonegon ekz. por solena kaj vespera programo - ĉion ĉi sendube sufiĉe favorpreze!

Supozata programo

Fakaj prelegoj, seminarioj, diskutoj, prezentoj, vesperaj programoj laŭ interkonsento (espereble ankaŭ ĝuado de la fama ĉeĥa biero!)

Ekskurseblecoj: kvaronhoron perbuse situas ekz. la urbo Litomyšl, enestanta en la listo de UNESKO.

Por dezirantoj eblos aranĝi plilongigon de la restado en la urbo: i.a. por 8 personoj eblas tranoktado rekte en la romantika turo de la Esperanto-muzeo (kontraŭ ĉ. 10 eŭroj ponokte/popersone). Eventuale post la aranĝo ni klopodos prizorgi la partoprenantojn ankaŭ en aliaj urboj de Ĉeĥio (Prago, Brno, Olomouc, Pardubice, Písek k.a.)

Kaze de pozitiva reago mi povas komenci esplori konkretajn kondiĉojn kaj proponi pli detalan oferton kaj budĝeton.

Financoj

Ni klopodos akiri subvencion por la aranĝo kadre de Komputila klerigado. Viaflankaj aktivecoj tiukampe estas sendube tre dezirindaj, ĉar ili helpos pli alirebligi la partoprenon al ĉiuj dezirantoj!

Garantio

Kaze de intereso mi kun mia edzo pretas organize prizorgi la aranĝon. Ni havas multjarajn spertojn en la fako kaj organizis jam kelkdek aranĝojn (vidu mian paĝon Vikipediisto:Pavla Dvořáková).

Mi esperas vian intereson kaj antaŭĝojas viajn reagojn, proponojn kaj kunlaboremon!

Amike salutas vin ĉiujn

Pavla Dvořáková,Písek, Ĉeĥio
pavla.esperanto ĉe gmail.com

Mesaĝo de Pavla dissendita de Arno.
_______________________________________________
WikiEO-l dissendolisto
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikieo-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Dekjarigho de Esperanta Vikipedio

V. Ivanov
Estas treege interesa propono.

2010/3/30 Arno Lagrange <[hidden email]>

> Karaj gekolegoj, malrapide sed certe proksimiĝas grava deka jubileo de nia
> Esperanto-Vikipedio. Sendube estus tre utile promocii nian komunan projekton
> ankaŭ per firmigo de personaj kontaktoj dum iu nevirtuala renkontiĝo!
>
> Mi venas kun iniciato (kiun mi jam nedevontige kaj neoficiale pridiskutis
> en la estraro de Ĉeĥa Esperanto-Asocio) kaj invitas vin okazigi la solenan
> Vikimanion - Renkontiĝon de E-vikipediistoj en Ĉeĥio!
>

--
Esperu cxiam!
http://amikeco.ru

_______________________________________________
WikiEO-l dissendolisto
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikieo-l