Diskussioner på SFFR

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Diskussioner på SFFR

Habj-2
Vad händer om någon anser att den administratör som stängde en diskussion,
tolkade den fel. Bör det finnas rutiner för sådant? Bör den administratör
som tycker att tolkningen av diskussionen var felaktig, helt enkelt ändra
den? Bör man ha något annat slags rutiner? Vet någon om det finns sådana
rutiner på någon annan wikipedia som håller sig med liknande
raderingsdiskussioner/omröstningar?

/habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Diskussioner på SFFR

Joakim Larsson-2
2006/9/25, habj <[hidden email]>:

>
> Vad händer om någon anser att den administratör som stängde en diskussion,
> tolkade den fel. Bör det finnas rutiner för sådant? Bör den administratör
> som tycker att tolkningen av diskussionen var felaktig, helt enkelt ändra
> den? Bör man ha något annat slags rutiner? Vet någon om det finns sådana
> rutiner på någon annan wikipedia som håller sig med liknande
> raderingsdiskussioner/omröstningar?
>
> /habj
>


En o-raderings omörstning (på sffr) är det som föreslås i det som står
skrivet på SFFR.

Om man är oense om tolkningen så brukar det oftast vara ett ganska bra
tecken på att artikelen bör vara kvar.

Grön


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Diskussioner på SFFR

Habj-2
2006/9/25, Joakim Larsson <[hidden email]>:

> En o-raderings omörstning (på sffr) är det som föreslås i det som står
> skrivet på SFFR.


Det här alltså:

"*En utförd radering kan återställas. Känner du dig övertygad om att en
artikel felaktigt raderats, lägg in en begäran om återställning enligt samma
mall som raderingar, men ange "Återställning av..." före artikelns titel i
rubriken."

*Hm, det syftar inte specifikt till felaktiga tolkningar av en
diskussion/omröstning. Man skulle kunna tänka sig någon annan metod när det
gäller en ev. felaktig tolkning av en diskussion, men kanske det sättet ändå
är bäst? Finns flera förslag?

Om man är oense om tolkningen så brukar det oftast vara ett ganska bra
> tecken på att artikelen bör vara kvar.


Låter rimligt.

/habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Diskussioner på SFFR

Joakim Larsson-2
2006/9/25, habj <[hidden email]>:

>
> 2006/9/25, Joakim Larsson <[hidden email]>:
>
> > En o-raderings omörstning (på sffr) är det som föreslås i det som står
> > skrivet på SFFR.
>
>
> Det här alltså:
>
> "*En utförd radering kan återställas. Känner du dig övertygad om att en
> artikel felaktigt raderats, lägg in en begäran om återställning enligt
> samma
> mall som raderingar, men ange "Återställning av..." före artikelns titel i
> rubriken."
>
> *Hm, det syftar inte specifikt till felaktiga tolkningar av en
> diskussion/omröstning. Man skulle kunna tänka sig någon annan metod när
> det
> gäller en ev. felaktig tolkning av en diskussion, men kanske det sättet
> ändå
> är bäst? Finns flera förslag?


Tja, man skulle ju kunna säga att raderingsomröstningens diskussionsdel kan
användas till att diskuttera beslutet, det blir svårt att följa med då minst
sagt.

Abropå:

> Bör den administratör
> som tycker att tolkningen av diskussionen var felaktig, helt enkelt ändra
> den?
>
Så tycker jag att vem som helst kan avsluta sffr:er och liknande, det krävs
bara ett extra steg förbi BOÅ.

Grön