Doświadczeni wikipedyści nt. VE

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Doświadczeni wikipedyści nt. VE

Szymon Grabarczuk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Sprz%C4%85tanie_metastron/Badania/VE/2014-10

Zachęcam do podzielenia się opinią na temat VisualEditora. Pytania są
zadane użytkownikom, którzy mają powyżej tysiąca edycji i edytują
przynajmniej rok.

--
Simo G.
[[user:Tar Lócesilion]]
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l