Doświadczenie użytkownika 2014-09-27

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Doświadczenie użytkownika 2014-09-27

Marek Mazurkiewicz
Dziś będziemy rozmawiać o nowicjuszach:
https://plus.google.com/hangouts/_/hoaevent/AP36tYcGJSmgUhbUxGh0yRjK798sNp2zTL1zHSztM0UyZ1VbA-2CFg

--
Pozdrawiam Marek Mazurkiewicz
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l