Drepturi de autor

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Drepturi de autor

Bogdan Cuibus
Privind cele doua articole publicate pe http://ro.wikipedia.org/ : Ecaterina Cuibus si Bogdan Cuibus. Sunt de acord cu publicarea materialelor expuse in cele doua articole, materiale ce au fost preluate in parte de pe siteul nostru (www.k2-carpatica.com).


Bogdan Cuibus si Ecaterina Cuibus
K2-Carpatica Team
Tel: 0723.825.894
Tel: 0721.808.851
_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l