Drugi tydzień dyskusji strategicznej ruchu Wikimedia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Drugi tydzień dyskusji strategicznej ruchu Wikimedia

Tomasz Ganicz
Pierwszy tydzień dyskusji w ramach cyklu 1 dyskusji o strategii ruchu
Wikimedia już minął. Dziękuję wszystkim, którzy zabrall w nim głos. Jest
zarchiwizowany tutaj: Dyskusja Wikipedii:Strategia Wikimedia 2017 1 tydzien
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_Wikipedii:Strategia_Wikimedia_2017_1_tydzien>

Jakie wątki pojawiły się w pierwszym tygodniu:

   - *Kwestia wielojęzyczności projektów Wikimedia* - zarówno w aspekcie
   łatwości tłumaczeń artykułów z jednej Wikipedii do drugiej - czego w tej
   chwili zupełnie nie wspomaga oprogramowanie jak i kwestia braku tłumaczeń
   najważniejszych dokumentów Wikimedia Foundation. W tej pierwszej sprawie
   pojawił się pomysł aby stworzyć jednolitą platformę do tłumaczeń artykułów
   z Wikipedii w językach, w których Wikipedie prawdopodobnie nie będą nigdy
   zbyt aktywne.
   - *Wikimedia Foundation i generalnie ruch Wikimedia a polityka* -
   dyskutowano, czy WMF za bardzo nie zaczęła się angażować w politykę, ale
   też niektóre sprawy kluczowe, takie jak np. wolność słowa jest być może
   tematem, w którym ruch Wikimedia powinien jednak mieć swój głos. W tym
   kontekście też pojawił się też wątek braku dobrej reprezentatywności w
   Radzie Powierniczej Wikimedia Foundation społeczności aktywnych edytorów
   projektów Wikimedia.
   - *Aktualność i zasięg artykułów w Wikipedii* - wątek ten dotyczył
   kwestii tego, że unikalną cechą Wikipedii jest z jednej strony jej szeroki
   zakres tematyczną i aktulaność. Jednak ze względu na tempo spadku
   pojawiania się nowych Wikipedystów powstaje problem utrzymania aktualności
   przy rosnącej liczbie artykułów na często niszowe tematy. Pad tu pomysł
   różnych form *płatnego aktualizowania podstawowych faktów* - bądź to w
   formie zatrudnienia osób, które się tym zajmą, bądź wykupu dostęp do
   specjalizowanych baz danych i mechanizm automatycznego aktualizowania
   danych na ich podstawie.

W drugim tygodniu dyskusji, powinniśmy się skupić na kluczowych pytaniach:

   - Jaka siła napędowa może pchać nas do wspólnej pracy na następne 15
   lat? Inaczej: co nas do niej motywuje i co może motywować?   - Jakich zmian na świecie i w społeczeństwie chcemy naszymi działaniami
   dokonać przez kolejne 15 lat? to pytanie wiąże się z poprzednim - inaczej
   można się spytać po co to wszystko robimy? Co z naszej pracy ma wyniknąć
   dla innych i jak to osiągnąć?   - Co jest najważniejszą rzeczą jaką możemy wspólnie wykonać w czasie 15
   lat? - Jeśli odpowiemy sobie na te dwa powyższe pytania - być może
   odpowiedź na to trzecie przyjdzie sama?

Proponuję dalej dyskutować tutaj:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_Wikipedii:Strategia_Wikimedia_2017

bo pierwsze, będzie widoczne bardziej publicznie i po drugie być może nie
wszystkich tutaj interesują takie dyskusje.

--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l