Dumpa Wikipedia - film

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dumpa Wikipedia - film

Lars Aronsson

För två veckor sedan höll jag ett föredrag i datorföreningen
LYSATOR i Linköping, med titeln "Dumpa Wikipedia".  Det handlade
om databasdumparna av Wikipedia, hur man laddar hem och analyserar
dem och om hur man kan använda robotar, "bottar", för att
automatisera sina redigeringar av Wikipedia.  Föredraget är rätt
tekniskt och riktar sig till programmerare.

En film av föredraget finns nu att ladda hem,
http://www.lysator.liu.se/upplysning/film/20071030/

Det är 223 megabyte i MP4-format med X.264-kodning.
Med programmet VLC fungerar uppspelningen både under Linux och
andra operativsystem.

Filmkvaliteten är tyvärr inte den bästa, men det går i alla fall
att höra vad jag säger.  De bilder jag visar under första timmen
finns tillgängliga på
http://aronsson.se/dumpawikipedia.pdf  (1 megabyte)

Både filmen och bilderna är fritt innehåll enligt GFDL/CC-SA.


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Dumpa Wikipedia - film

David Öhlin-2
Nu har jag äntligen hunnit titta på den. Tack Lars, mycket intressant!

David