Dyskusja o strategii ruchu Wikimedia - ostatni tydzień cyklu 1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dyskusja o strategii ruchu Wikimedia - ostatni tydzień cyklu 1

Tomasz Ganicz
Został się już ostatni tydzień 1 cyklu dyskusji strategicznej, zatem jeśli
ktoś chce się jeszcze podzielić swoimi przemyśleniami, to najwyższa pora to
zrobić !

Najprościej jest kliknąć tutaj:

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_Wikipedii:Strategia_Wikimedia_2017&action=edit&section=new

W trzecim tygodniu dyskusji podjęto następujące tematy:
*'''Sprawy dotyczące nowych użytkowników i jakości Wikipedii'''
*'''Wikipedie w małych, lokalnych językach'''
*'''Wikiźródła i problem MediaWiki'''
*'''Mechanizm archiwizacji linków'''

Jeśli interesuje Was o czym dyskutowano w innych językach, streszczenie
streszczeń, przetłumaczone na polski jest tutaj:

https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Sources/Summary_14th_to_28th/pl--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l