Dzień Domeny Publicznej

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dzień Domeny Publicznej

Marta Malina Moraczewska-2
Drodzy Wikipedyści i Wikipedystki!

Tegoroczny Dzień Domeny Publicznej odbędzie się w Krakowie pod koniec
przyszłęgo tygodnia w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie - Pałacu Erazma
Ciołka przy Kanoniczej 17. Od godz. 16.00 do 19.30 będzie okazja posłuchać
ciekawych wystąpień o artystach, których twórczość przechodzi do domeny
publicznej, nowych sposobach wykorzystania domeny publicznej i innych
twórczych działaniach.

Od rana natomiast odbędą się warsztaty w Galerii Bunkier Sztuki: "Zdominuj
Twittera domeną!" (poprowadzi Marcin Wilkowski) oraz "Tworzenie umów
prawnoautorskich" (poprowadzi Krzysztof Siewicz).

Wszystkich zapraszam gorąco do udziału w wydarzeniu w imieniu organizatorów
- Koalicji Otwartej Edukacji!

https://pl.wikimedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Domeny_Publicznej/2017 - info

https://www.eventbrite.com/e/dzien-domeny-publicznej-2017-w-muzeum-narodowym-w-krakowie-tickets-31024055786
- zapisy

Można też (a nawet warto!) podawać dalej, do zaprzyjaźnionych wikipedystów,
lokalnych aktywistów, pracowników instytucji kultury i wszelkich
zainteresowanych.

Do zobaczenia w Krakowie (lub na Zlocie) :-)

Marta Malina
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l