Dzień Nowego Artykułu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dzień Nowego Artykułu

Paweł Zaręba
Chyba coś jest nie tak ze skryptem podliczającym nowe hasła. Może ktoś w
temacie zerknąć?
http://tools.wmflabs.org/dna/2015-03-03

Z góry dzięki.

Pablo000
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l