Dziennikarz z Gazety Pomorskiej szuka bezpośredniego kontaktu z ludzmi z Kujaw i Pomorza

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dziennikarz z Gazety Pomorskiej szuka bezpośredniego kontaktu z ludzmi z Kujaw i Pomorza

Tomasz Ganicz
---------- Forwarded message ----------
From: Adam Wilma <[hidden email]>
Date: 2006-01-19 15:55
Subject: W sprawie reportażu
To: [hidden email]


W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam treść anonsu:

 Przygotowuję reportaż o fenomenie Wikipedii. Bardzo zależałoby mi na
skontaktowaniu się się z wikipedystami z Torunia, Bydgoszczy i
Włocławka.
Mam na myśli przede wszystkim:
Bydgoszcz

Al70ex
Brombergus
CD
J"E"D (Ency) piątek-niedziela
Artur Lion
Marek_bydg
Paddy chętnie, ale jestem dość zajęty

Toruń

Cubus1984
Edi1123
J a1
Kajtq
Lorn
Pko
Sadi
Karol Ossowski

Włocławek

Maciej Strzelecki
Jasiek 8


Chętnie umówiłbym się na spotkanie lub porozmawiał przez telefon o
Państwa pasji. Jeśli znaleźlibyście Państwo czas na taką rozmowę,
poproszę o nadesłanie numeru kontaktowego

Adam Willma
Gazeta Pomorska

056 619 99 24
kom. 697 77 02 91
--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://www.ceti.pl/kganicz/poli/kontakt.html

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l