Ebooki Pelicana do rozdania

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ebooki Pelicana do rozdania

Paweł Szubert
Hej...

Wikimedia UK ma do rozdania darmowe ebooki[1] wydawnictwa Pelican[2].
Szczegóły na stronie akcji[3]. W teorii wymagane są edycje na enwiki,
ale jeśli odezwiecie się do Jonathana (kontakt na stronie [3]) to może
plwiki przejdzie (tym bardziej, że Jonathan prosił mnie aby podrzucić
info do plwiki).


[1] https://www.pelicanbooks.com/library
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Pelican_Books
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pelican_Books

--
Pozdrawiam.
Paweł 'pbm' Szubert.

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l