Edit-a-thon #1 Tema?==?iso-8859-1?Q? fåglar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Edit-a-thon #1 Tema?==?iso-8859-1?Q? fåglar

Jan Ainali
Hej!Nu drar Wikimedia Sverige igång med serien av redigeringsträffar under
året. Den inledande kommer att ha tema fåglar på vårt kontor i Stockholm
24 mars. Vi har möjlighet att skaffa bra facklitteratur till träffen
ifall det finns något behov. Har du några idéer på det så säg till här.
Det kommer att finnas möjlighet till resebidrag, som måste ansökas om i
förväg på [hidden email]Anmäl dig på e-post ovan eller på Facebook eller Wikipedia.http://www.facebook.com/events/158468347606789/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikitr%C3%A4ffar#Edit-a-thon.2C_S
tockholm.2C_l.C3.B6rdag_24_mars

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>