FSCONS, 5-7 november i Göteborg

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FSCONS, 5-7 november i Göteborg

Lars Aronsson
Den årliga nordiska FSCONS-konferensen om fri programvara och fri kultur
arrangeras helgen den 5-7 november i Göteborg. Nu är hög tid att anmäla sig.

http://fscons.org/

Deltagaravgiften är bara 30 euro för två fullspäckade dagar (lördag-söndag).
Man kan också boka övernattning på vandrarhem till låga priser.

Både Wikipedia och OpenStreetMap är frånvarande från årets program. Kanske
håller dessa storslagna projekt på att falla lite i glömska? Eller har
vi ägnat
oss så hängivet åt våra projekt, att vi glömt bort att vi också måste
berätta
för andra vad vi håller på med? Låt oss ändå utnyttja konferensen och dess
pauser till att lägga in spontana träffar om wiki, fria kartor och annat.


--
   Lars Aronsson ([hidden email])
   Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

   Wikimedia Sverige - stöd fri kunskap - http://wikimedia.se/