FW: SV: hej

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FW: SV: hej

lennart guldbrandsson-2

Hej,

Jag har fått den här förfrågan av en journalist på tidningen Journalisten. Tack på förhand för svar.

Med vänliga hälsningar,

Lennart

Lennart Guldbrandsson,
Fellow of the Wikimedia Foundation / Wikimedia Foudation-stipendiat
Chair of Wikimedia Sverige / ordförande för Wikimedia Sverige http://wikimedia.se
Tfn: 031 - 12 50 48
Mobil: 070 - 207 80 05
Epost: [hidden email]
Användarsida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal
Blogg: http://mrchapel.wordpress.com/
From: [hidden email]
To: [hidden email]
Date: Tue, 4 Jan 2011 16:58:46 +0100
Subject: SV: hej
Lennart Nedanstående brev av Jimmy Wales då, vem har översatt det?Det kan du väl kolla upp.
 Pau1 En vädjan från Wikipedias grundare Jimmy WalesNär jag berättade om Wikipedia för tio år sedan var det inte många somtrodde på idén.Många från näringslivet var minst sagt skeptiska inför tanken på attfrivilliga från hela världen tillsammans skulle skapa ett enormt bibliotekfyllt med människans samlade kunskap – helt enkelt bara för att dela med sigav det de kunde.Ingen reklam. Inga vinster. Ingen agenda.Ett decennium senare använder fler än 380 miljoner människor Wikipedia varjemånad – nästan en tredjedel av den Internetanslutna världen.Wikipedia ligger på femte plats på listan över världens mest populärawebbplatser. Driften av de andra fyra webbplatserna krävermiljardinvesteringar, enorma personalresurser och oavbruten marknadsföring.Men Wikipedia är något helt annat än en kommersiell webbplats. Wikipedia harskapats av sina användare och byggs upp av frivilliga som, ett litet steg itaget, skriver alla artiklarna. Du är en del av den gemenskapen och idag berjag dig att hjälpa till att skydda Wikipedia och bevara det som är unikt medwebbplatsen.Tillsammans kan vi hålla tjänsten avgiftsfri och fri från reklam. Vi kanhålla den öppen – vilket betyder att du kan använda det du hittar påWikipedia precis hur du vill. Vi kan bygga vidare på idén, sprida kunskapoch göra det möjligt för alla att delta.Varje år vid den här tiden uppmanar vi dig och alla andra som ingår iWikipediagemenskapen att stödja vårt gemensamma projekt med en mindre gåva.En eller ett par hundralappar räcker.Om du värdesätter Wikipedia som källa till information – och en källa tillinspiration – hoppas jag att du följer den uppmaningen.Vänliga hälsningar,Jimmy WalesGrundare av WikipediaPS. Wikipedia handlar om vanliga människor som har makten att göraenastående saker. Det är sådana som vi som skriver Wikipedia, ett ord itaget. Det är sådana som vi som finanserar webbplatsen, ett bidrag i taget.Det är ett bevis på att vi faktiskt har förmågan att förändra världen,tillsammans.
[snip]

Hej Lennart Frigyes på Journalisten här. Vem är det som sköter översättningarna av Wikimedia kommunikéer och officiella dokument i Sverige? Paul F.      
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FW: SV: hej

David Öhlin-2
Hej Lennart,

Just den där texten är såvitt jag kan se översatt av Marfuas och
korrläst av Poxnar och Bensin.

http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Fundraising_2010/Appeal/sv&action=history
http://meta.wikimedia.org/w/index.php?diff=2217437&oldid=2201300

Det är, liksom det mesta på Wikimedia-projekten, något som någon gör
frivilligt. Vanligen läggs en notis på Bybrunnen om att
översättningshjälp behövs.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv/2010/November#.C3.96vers.C3.A4ttningshj.C3.A4lp

Hälsningar,
David

Den 12 januari 2011 02:16 skrev Lennart Guldbrandsson
<[hidden email]>:

>
> Hej,
>
> Jag har fått den här förfrågan av en journalist på tidningen Journalisten. Tack på förhand för svar.
>
> Med vänliga hälsningar,
>
> Lennart
>
> Lennart Guldbrandsson,
> Fellow of the Wikimedia Foundation / Wikimedia Foudation-stipendiat
> Chair of Wikimedia Sverige / ordförande för Wikimedia Sverige http://wikimedia.se
> Tfn: 031 - 12 50 48
> Mobil: 070 - 207 80 05
> Epost: [hidden email]
> Användarsida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal
> Blogg: http://mrchapel.wordpress.com/
>
>
>
>
> From: [hidden email]
> To: [hidden email]
> Date: Tue, 4 Jan 2011 16:58:46 +0100
> Subject: SV: hej
>
>
>
>
> Lennart Nedanstående brev av Jimmy Wales då, vem har översatt det?Det kan du väl kolla upp.
>  Pau1 En vädjan från Wikipedias grundare Jimmy WalesNär jag berättade om Wikipedia för tio år sedan var det inte många somtrodde på idén.Många från näringslivet var minst sagt skeptiska inför tanken på attfrivilliga från hela världen tillsammans skulle skapa ett enormt bibliotekfyllt med människans samlade kunskap – helt enkelt bara för att dela med sigav det de kunde.Ingen reklam. Inga vinster. Ingen agenda.Ett decennium senare använder fler än 380 miljoner människor Wikipedia varjemånad – nästan en tredjedel av den Internetanslutna världen.Wikipedia ligger på femte plats på listan över världens mest populärawebbplatser. Driften av de andra fyra webbplatserna krävermiljardinvesteringar, enorma personalresurser och oavbruten marknadsföring.Men Wikipedia är något helt annat än en kommersiell webbplats. Wikipedia harskapats av sina användare och byggs upp av frivilliga som, ett litet steg itaget, skriver alla artiklarna. Du är en del av den gemenskapen och idag berjag dig att hjälpa till att skydda Wikipedia och bevara det som är unikt medwebbplatsen.Tillsammans kan vi hålla tjänsten avgiftsfri och fri från reklam. Vi kanhålla den öppen – vilket betyder att du kan använda det du hittar påWikipedia precis hur du vill. Vi kan bygga vidare på idén, sprida kunskapoch göra det möjligt för alla att delta.Varje år vid den här tiden uppmanar vi dig och alla andra som ingår iWikipediagemenskapen att stödja vårt gemensamma projekt med en mindre gåva.En eller ett par hundralappar räcker.Om du värdesätter Wikipedia som källa till information – och en källa tillinspiration – hoppas jag att du följer den uppmaningen.Vänliga hälsningar,Jimmy WalesGrundare av WikipediaPS. Wikipedia handlar om vanliga människor som har makten att göraenastående saker. Det är sådana som vi som skriver Wikipedia, ett ord itaget. Det är sådana som vi som finanserar webbplatsen, ett bidrag i taget.Det är ett bevis på att vi faktiskt har förmågan att förändra världen,tillsammans.
> [snip]
>
> Hej Lennart Frigyes på Journalisten här. Vem är det som sköter översättningarna av Wikimedia kommunikéer och officiella dokument i Sverige? Paul F.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FW: SV: hej

Johan Jönsson
In reply to this post by lennart guldbrandsson-2
Ja, svaret på frågan

> Lennart Nedanstående brev av Jimmy Wales då, vem har översatt det?

är inte detsamma som svaret på frågan

> Hej Lennart Frigyes på Journalisten här. Vem är det som sköter översättningarna av Wikimedia kommunikéer och officiella dokument i Sverige? Paul F.

och det bör väl påpekas i svaret, med en kort förklaring om att
faktiskt även dessa översätts av de personer som känner sig manade.

//Johan Jönsson
--

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FW: SV: hej

Jorgen Backelin
Man kan passa på att upplysa om att var och en själv kan titta i historiken.
Den funktionen verkar sorgligt obekant bland "vanliga WPläsare", enligt mina
sporadiska iakttagelser.

Jörgen Backelin