FW: [el-zg-uipse] Oddział Łódzki zaprasza na seminarium - spotkanie z J. Gonerą

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FW: [el-zg-uipse] Oddział Łódzki zaprasza na seminarium - spotkanie z J. Gonerą

Dorożyński Janusz (4-webd)
Może kogoś zainteresuje.

 

J(E)

 

From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Andrzej Romanowski
Sent: Tuesday, May 27, 2014 12:32 AM
To: [hidden email]
Subject: [el-zg-uipse] Oddział Łódzki zaprasza na seminarium - spotkanie z J. Gonerą

 


Wikipedia od kuchni, czyli jak wygląda praca przy szóstej najpopularniejszej stronie internetowej na świecie?!


 


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,


 

chciałbym serdecznie zaprosić na otwarte seminarium Oddziału Łódzkiego PTI oraz ACM Lodz Chapter, które odbędzie się w środę 28 maja 2014r o godz. 12:00 w budynku głównym A10  Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (tzw. Wydz. Elektryczny) Politechniki Łódzkiej w audytorium E1 przy ul. Stefanowskiego 18/22 w Łodzi.

 

W ramach seminarium planowane jest spotkanie z Juliuszem Gonerą, który opowie o swoich doświadczeniach w pracy informatyka w USA. Juliusz planuje opowiedzieć o tym:

* jakie wyzwania stawia praca nad Wikipedią, 6. najpopularniejszą stroną internetową na świecie;

* w jaki sposób Fundacja Wikimedia i społeczność Wikipedystów ułatwia dostęp do sumy ludzkiej wiedzy na całym świecie, również w krajach o utrudnionym dostępie do Internetu bądź rządzonych przez reżimy opresyjne;

* jakimi innymi projektami, związanymi i niezwiązanymi z Wikipedią, się zajmuje;

* jak wygląda życie w San Francisco, stolicy technologicznej Stanów Zjednoczonych i jednym z najbardziej interesujących miast tego kraju.

 

Serdecznie zapraszam i proszę o przesłanie niniejszego zaproszenia dalej do potencjalnie zainteresowanych, za co z góry dziękuję.

Andrzej Romanowski

Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

 

Juliusz Gonera

Juliusz urodził się w Łodzi, jest absolwentem Informatyki Politechniki Łódzkiej na kierunku Computer Science prowadzonej przez WEEIA w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE). Jeszcze w trakcie studiów spędził dwa lata w Hiszpanii; wymianę studencką spędził w Universidad Politécnica de Valencia. W ramach projektu magisterskiego obronionego pod opieką A. Romanowskiego Juliusz opracował autorski serwerowy algorytm grupowej pracy jednoczesnej pozwalający na symultaniczną zdalną pracę wielu osób nad tym samym dokumentem z mechanizmem rozwiązywania konfliktów. Juliusz jest współautorem kilku publikacji międzynarodowych związanych z tematyką swojej pracy magisterskiej i zdobywcą laurów na międzynarodowych forach innowacji. Po ukończeniu studiów podjął pracę w University of Virginia w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec roku 2012 przeprowadził się do San Francisco w Kalifornii, gdzie pracuje dla Fundacji Wikimedia zajmującej się rozwojem, promocją i wspieraniem Wikipedii.

 

http://wikimediafoundation.org/wiki/File:Gonera,_Juliusz_Feb_2014.jpg 

 

 

**************************************************************************
Dr inz. Andrzej Romanowski
Lodz University of Technology, Poland
Institute of Applied Computer Science  
ul. Stefanowskiego 18/22
90-924 Lodz, Poland
Tel.: (+48) 42 631 27 50 ext. 315
Fax: (+48) 42 631 27 55  
Email: [hidden email]
WWW: http://www.kis.p.lodz.pl/ 
Ubicomp Research Initiative: http://ubicomp.pl <http://ubicomp.pl/>  
DESTINE - Design Thinking in Engineering: http://destine.eu <http://destine.eu/>
Presindent of Polish Information Processing Society Lodz Chapter
President of ACM Lodz Chapter  
***************************************************************************
 
 

 

 

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l