FW: [exakt] Digital agenda för Sverige

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FW: [exakt] Digital agenda för Sverige

lennart guldbrandsson-2

Jag skrev så här under rubriken "Publicera kulturskatterna":

"Jag och flera andra internetdebattörer har argumenterat för att riksdagen och regeringen borde göra det enklare för minnesinstitutionerna att publicera sina kulturskatter, se till exempel http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/publicera-kulturskatterna-dar-folk-soker_5750413.svd.

Om staten därtill skulle se till att det blev obligatoriskt för universitet och högskolor att ta den tredje uppgiften på allvar, istället för lite med vänsterhanden när det finns fem minuter över, skulle vi få ett Sverige som har både framtiden (forskningen) och historian på internet."

Det tog två minuter. Någon mer som vill lägga till saker? Skriv dit.

Med vänliga hälsningar,

Lennart

Lennart Guldbrandsson,
Fellow of the Wikimedia Foundation / Wikimedia Foudation-stipendiat
Chair of Wikimedia Sverige / ordförande för Wikimedia Sverige http://wikimedia.se
Tfn: 031 - 12 50 48
Mobil: 070 - 207 80 05
Epost: [hidden email]
Användarsida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal
Blogg: http://mrchapel.wordpress.com/>
> Anna-Karin Hatt vill ha synpunkter.
>
> http://www.regeringen.se/sb/d/14375?utm_source=Regeringskansliet&utm_campaign=Delning%20av%20länk&utm_medium=twitter&at_xt=4d45c3e0326efae2,0
>
> Vad finns det att säga? Vilka är de utmanande frågorna? Vilka mål ska vi sikta mot?
>
> /amel
>