FW: [exakt] Risker och möjligheter med open source

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FW: [exakt] Risker och möjligheter med open source

lennart guldbrandsson-2

Hej,

Jag blev tipsad om det här. Säkert finns det någon som är intresserad av det och kan medverka.

Med vänliga hälsningar,

Lennart

Lennart Guldbrandsson,
Fellow of the Wikimedia Foundation / Wikimedia Foudation-stipendiat
Chair of Wikimedia Sverige / ordförande för Wikimedia Sverige http://wikimedia.se
Tfn: 031 - 12 50 48
Mobil: 070 - 207 80 05
Epost: [hidden email]
Användarsida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal
Blogg: http://mrchapel.wordpress.com/> Subject: [exakt] Risker och möjligheter med open source
>
> En listmedlem verkar ha ett spännande föredrag på G:
>
> http://www.adbj.se/adbjweb/events.php?op=read&id=119
>
> Mvh,
>
> Peter

     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FW: [exakt] Risker och möjligheter med open source

Jan Ainali

Det är ju egentligen den dagen det ska vara wikipub på. Kanske ska man
lägga den efter föredraget?
--
Jan Ainali
Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")
http://se.wikimedia.org <http://se.wikimedia.org/>
On 25 feb 2011 19:53 "Lennart Guldbrandsson"
<[hidden email]> <[hidden email]> wrote:

> Hej,
> Jag blev tipsad om det här. Säkert finns det någon som är intresserad
> av det och kan medverka.
> Med vänliga hälsningar,
> Lennart
> Lennart Guldbrandsson,
> Fellow of the Wikimedia Foundation / Wikimedia Foudation-stipendiat
> Chair of Wikimedia Sverige / ordförande för Wikimedia Sverige
> http://wikimedia.se <http://wikimedia.se/>
> Tfn: 031 - 12 50 48
> Mobil: 070 - 207 80 05
> Epost: <[hidden email]>
> Användarsida: <http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal>
> Blogg: <http://mrchapel.wordpress.com/>
> > Subject: [exakt] Risker och möjligheter med open source
> > En listmedlem verkar ha ett spännande föredrag på G:
> > <http://www.adbj.se/adbjweb/events.php?op=read&id=119>
> > Mvh,
> > Peter