Facilitator till strategiarbete

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Facilitator till strategiarbete

Jan Ainali
Hej!

Om några veckor (närmare bestämt lördag 23 maj) ska styrelsen arbeta med att förnya strategin. Till det skulle vi gärna ha tips på en processledare/facilitator. Vi har en liten budget på i alla fall några tusenlappar så för den som ser det som ett spännande uppdrag behöver hen inte gå med förlust. Tips på kompetenta personer som skulle kunna vilja göra något sådant (kanske finns det rentav några på denna mailinglista?) mottages tacksamt.

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l