Fejl ved opdatering af artikel "Langbølgebåndet".

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fejl ved opdatering af artikel "Langbølgebåndet".

Niels Dreijer
Jeg er ved en fejl kommet til at skifte fra Forhåndsvisning til Gem under
opdatering af artiklen om "Langbølgebåndet", hvilket har medført i alt 26
pinligt misvisende historik-logninger dateret 20. maj 2008 fra klokken
03:57-04:32.

Hvis det overhovedet er muligt, vil jeg bede jer om at slette mine
irrelevante versioner i loggen og eventuelt genskabe artiklen som den var
før (jeg taster meget gerne ændringerne ind forfra). Som det er nu, føler
jeg mig ikke blot meget dum, men ingen har en jordisk chance for at
gennemskue, hvad der egentlig er sket med artiklen.

Til gengæld vil jeg så skrive den manglende tekst i den tomme
henvisningsartikel om DRM (Digital Radio Mondiale) som kvittering for jeres
ulejlighed.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Niels Dreijer

--- --- ---

==Langbølge i Danmark==

[[Kalundborg]] langbølge (Danmarks Radio – København-Kalundborg).

I foråret [[1927]] blev der for [[Statsradiofonien]] etableret en
langbølgesender i den nye [[Kalundborg Radiofonistation]] på landtangen
[[Gisseløre]] ved Kalundborg. Sendefrekvensen var 260 [[hertz|kHz]] med en
nominel effekt på 7,5 [[kilowatt|kW]]. Antennen bestod af to 105 m høje
trebenede stålmaster forbundet med en enkelt antennetråd, som blev bygget og
leveret af [[Nakskov Skibsværft]].

I 1954 blev masterne forlænget til 118 m og forsynet med 23 m brede
tværbomme, der bar otte toptråde til en såkaldt "Alexanderson" antenne.

Efterfølgende er sendeeffekten forøget til 300 kW og frekvensen ændret til
243 kHz. Langbølgesenderen dækker foruden selve [[Danmark]] også det meste
af Europa samt [[Nordsøen]], [[Færøerne]] og sydspidsen af [[Grønland]].
Frekvensen på 243 kHz er næsten forstyrrelsesfri, da den nærmeste sender på
samme frekvens befinder sig over 2.500 [[km]] væk i [[Tyrkiet]] (Erzurum).

I henhold til en ny public service-kontrakt mellem [[Danmarks Radio]] (DR)
og [[Kulturministeriet]], som trådte i kraft ved årsskiftet 2007, er DR
fremover ikke forpligtet til at opretholde udsendelserne på langbølge.
Derfor ophørte de analoge udsendelser på langbølge 243 kHz fra Kalundborg
Radiofonistation 15. februar [[2007]] klokken 00:30, men senderen er fortsat
driftsklar.

Senest er tværbommene forkortet til kun to toptråde i april [[2008]]. Det er
sket for at levetidsforlænge masterne med henblik på digitale
langbølgeudsendelser i [[Digital Radio Mondiale|DRM]], idet langbølge i
modsætning til mellembølge har konstant lang rækkevidde døgnet rundt.

De svage kalibreringssignaler i DRM under ombygningen af antennesystemet
blev ifølge diskussionsforaet på hjemmesiden DRMRX registreret af lyttere så
langt væk som Schweiz.

_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l
fn
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fejl ved opdatering af artikel "Langbølgebåndet".

fn


Hej Niels,


On Tue, 20 May 2008, Niels Dreijer wrote:

> Jeg er ved en fejl kommet til at skifte fra Forh�ndsvisning til Gem under
> opdatering af artiklen om "Langb�lgeb�ndet", hvilket har medf�rt i alt 26
> pinligt misvisende historik-logninger dateret 20. maj 2008 fra klokken
> 03:57-04:32.

Hvorfor er de pinlige? Jeg tror mange skriver artikler lidt efter lidt.
Det har jeg tendens til. Jeg kan ikke se nogen grund til at fjerne
revisionerne.


> Hvis det overhovedet er muligt, vil jeg bede jer om at slette mine
> irrelevante versioner i loggen og eventuelt genskabe artiklen som den var
> f�r (jeg taster meget gerne �ndringerne ind forfra).

Det er vist ikke normalt at slette revisionerne. Jeg er ikke sikker p� at
almindelige administratorer kan g�re det. Og det g�res vist kun i
forbindelse med st�rre problemer (jeg forestiller mig problemer med
privatlivets fred, ophavsret og injurier m�ske).


> Som det er nu, f�ler jeg mig ikke blot meget dum, men ingen har en
> jordisk chance for at gennemskue, hvad der egentlig er sket med
> artiklen.

Der er allerede et par andre brugere der har skrevet p� artiklen i dag.
Det er nogenlunde nemt at se i historikken:

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Langb%C3%B8lgeb%C3%A5ndet&action=history

Den nyeste version er denne:

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Langb%C3%B8lgeb%C3%A5ndet&oldid=2140281

De �ndringer der er kommet efter dine redigeringer ser s�dan ud:

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Langb%C3%B8lgeb%C3%A5ndet&diff=2140281&oldid=2139455

Denne sammenligning kan ses ved at du afm�rker to versioner i historikken
og trykker "Sammenlign valgte versioner". Du kan s�ledes ogs� se
resultatet af dine samlede redigeringer.

Versionen fra f�r du begyndte ser s�dan ud:

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Langb%C3%B8lgeb%C3%A5ndet&oldid=1494043

Hvis du gemmer denne version kommer du tilbage til versionen f�r du
redigerede, - men s� ryger de redigeringer som andre skribenter har lavet
i dag ogs�. Og den nyeste version ser da s�dan set fin ud, - uden at jeg
ved s�rligt om Langb�lgeb�ndet.


Jeg h�ber min forklaring hj�lper eller m�ske har jeg ikke forst�et
problemet.

mvh
Finn �rup Nielsen
Lyngby
_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l