Fellesskandinavisk mailingliste

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fellesskandinavisk mailingliste

Bjarte Sørensen
Vi har nå fått en fellesskandinavisk mailingliste. Du kan abonnere på
denne ved å skrive deg opp på
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikiskan-l.

Mange tema som angår ett av prosjektene angår ofte også de andre.
Innspill fra andre miljø kan være veldig stimulerende og nytenkende.
Derfor håper jeg at listen kan fungere både på et skandinavisk plan og
på de ulike lokale plan. Derfor oppfordrer jeg alle som er medlemmer
av Wikisv-l, Wikida-l, Wikino-l og Wikinn-l til å melde seg på
wikiskan-l, og jeg oppfordrer også til at vi på sikt fortrinnsvis
benytter oss av Wikiskan-l heller enn de andre listene.

Jeg ønsker også å invitere én person fra hvert wikipediamiljø til å
melde seg som administratore av denne listen. Jeg vil også minne om
Skanwiki, de skandinaviske metasidene på meta.wikimedia.org. Du kan
finne disse på http://meta.wikimedia.org/wiki/Skanwiki

Hjertelig hilsen Bjarte Sørensen
http://meta.wikimedia.org/wiki/User:BjarteSorensen