Föreläsning: Hur fungerar Wikisource?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Föreläsning: Hur fungerar Wikisource?

Eric Luth
Hej alla! 

Torsdag 14 mars kommer en föreläsning arrangeras på Goto10 i Stockholm om hur Wikisource fungerar. Peter Isotalo, långvarig volontär på svensk-, tysk- och engelskspråkiga Wikisource, delger sina tips och erfarenheter.

Varmt välkomna! Mer information och anmälan här:

Allt gott,

Eric Luth
Conference Manager, Wikimedia Sverige
+46 (0) 765 55 50 95

Stöd fri kunskap, bli medlem i Wikimedia Sverige.
Läs mer på blimedlem.wikimedia.se

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l