Föreslå infogning/flytt av ett avsnitt av en artikel?

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Föreslå infogning/flytt av ett avsnitt av en artikel?

Patrik Andersson-4
Hej!

Jag undrar hur jag ska göra om jag vill föreslå att ett stycke av en
artikel flyttas till en annan artikel. Jag antar att jag bör använda
någon typ av infogningsmall, men jag är inte säker på vilken och hur jag
ska använda den.

Exempel:
Antag att det finns två artiklar "Bil" och "Båt".
I artikeln Bil finns avsnitten "Personbil", "Fraktfartyg" och "Lastbil".
Hur gör jag då för att föreslå att avsnittet Fraktfartyg flyttas till
artikeln Båt?

Med vänliga hälsningar
Patrik Andersson

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Föreslå infogning/flytt av ett avsnitt av en artikel?

David Öhlin-2
Hej Patrik,

Det bästa är att helt sonika genomföra flytten.

Om det mot förmodan skulle kännas kontroversiellt, skriv på
diskussionssidan först. Vad jag vet har vi ingen specifik mall för
detta ändamål.

Använd gärna så tydliga redigeringssammanfattningar som möjligt när du
flyttar stycken, så att det går att se varifrån texten kommer. Använd
gärna de permanenta länkarna som finns tillgängliga i verktygslådan.

Exempel på sammanfattningar:
Båt: "infogat stycke från permanent-länk-till-senaste-versionen-av-bil"
Bil: "flyttat stycke till permanent-länk-till-senaste-versionen-av-båt"

Hälsningar,
David

Den 13 januari 2011 15:52 skrev Patrik Andersson <[hidden email]>:

> Hej!
>
> Jag undrar hur jag ska göra om jag vill föreslå att ett stycke av en artikel
> flyttas till en annan artikel. Jag antar att jag bör använda någon typ av
> infogningsmall, men jag är inte säker på vilken och hur jag ska använda den.
>
> Exempel:
> Antag att det finns två artiklar "Bil" och "Båt".
> I artikeln Bil finns avsnitten "Personbil", "Fraktfartyg" och "Lastbil".
> Hur gör jag då för att föreslå att avsnittet Fraktfartyg flyttas till
> artikeln Båt?
>
> Med vänliga hälsningar
> Patrik Andersson
>
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Föreslå infogning/flytt av ett avsnitt av en artikel?

Jorgen Backelin
Ingen verkar att ha saknat mallar om sektionsinfogande. Om behovet finns,
kanske du kan översätta
en:Template:Move portions  och en:Template:Move portions from
och se till att de läggs in i Kategori:Infogningsmallar.

M. v. h., Jörgen