Fortsättning på Öppen databas för offentlig konst

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fortsättning på Öppen databas för offentlig konst

Jan Ainali
Hej!

Vi är mer än halvvägs in i projektet att skapa en öppen databas för offentlig konst. Vi ser ut att nå våra uppsatta mål, men vi skulle vilja fortsätta projektet för att få en ännu större täckning och håller därför på att skriva en ansökan till Jacob Wallenbergs stiftelse. 

Ta gärna en titt på den och se om den går att förstå och kom gärna med feedback på den och såklart även själva projektet. Ren korrekturläsning tas förstås tacksamt emot det med :)

http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:%C3%96ppen_databas_f%C3%B6r_offentlig_konst/Ans%C3%B6kan_till_Jacob_Wallenbergs_Stiftelse
-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l