Fotomässan

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fotomässan

Jan Ainali
Hej!

Förrförra året när fotomässan var i Stockholm hade vi en monter där och fick ganska bra respons. Nu är det snart dags igen och jag skulle vilja pejla lite om hur intreset är för att hjälpa till i montern då. Det är 22-24 november och man behöver såklart inte skriva på för alla dagarna. Det är en framför allt en chans för oss att försöka värva nya fotografer till Commons, men också förklara fria licenser och värva nya medlemmar.

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fotomässan

Emil Tullstedt

Jag är gärna med :)

On Sep 4, 2013 10:16 PM, "Jan Ainali" <[hidden email]> wrote:
Hej!

Förrförra året när fotomässan var i Stockholm hade vi en monter där och fick ganska bra respons. Nu är det snart dags igen och jag skulle vilja pejla lite om hur intreset är för att hjälpa till i montern då. Det är 22-24 november och man behöver såklart inte skriva på för alla dagarna. Det är en framför allt en chans för oss att försöka värva nya fotografer till Commons, men också förklara fria licenser och värva nya medlemmar.

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fotomässan

Jan Ainali
Kul!

Jag har påbörjat en projektsida här. Lägg gärna till dig i listan så att vi kan se om vi får ihop ett fullt team. 

https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Fotom%C3%A4ssan_2013
-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

On 4 sep 2013 22:38 "Emil Tullstedt" [hidden email] wrote:

Jag är gärna med :)

On Sep 4, 2013 10:16 PM, "Jan Ainali" <<[hidden email]>> wrote:

> Hej!
>
>
>
> Förrförra året när fotomässan var i Stockholm hade vi en monter där
> och fick ganska bra respons. Nu är det snart dags igen och jag skulle
> vilja pejla lite om hur intreset är för att hjälpa till i montern då.
> Det är 22-24 november och man behöver såklart inte skriva på för alla
> dagarna. Det är en framför allt en chans för oss att försöka värva nya
> fotografer till Commons, men också förklara fria licenser och värva
> nya medlemmar.
>
>
>
>
> http://www.fotomassan.se/
>
> --
> Jan Ainali
>
> Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
> "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
>
> http://se.wikimedia.org
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>
>
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l