Fotosafari i Norrtäljetrakten 11-12 juni

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fotosafari i Norrtäljetrakten 11-12 juni

Jan Ainali
Hej!

Wikimedia Sverige har fått stöd från [http://cloudberry.cc/
Cloudberryprojektet] för att göra en fotosafari. Vi åker ut i
Norrtäljetrakten och jagar bilder till artiklar och OpenStreetMappar
lite under vägen. Vi har en minibuss och boende för åtta personer, så
passa på att anmäla er snarast för att få komma med. Läs mer och
diskutera gärna på projektsidan (alla kan redigera, dock ej oinloggat)
och där ni även kan testa på LiquidThreads.

http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Cloudberry_fotosafari

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>