Frivilligutbildning

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Frivilligutbildning

Axel Pettersson

Hej,Pushar en gång till för den utbildning för frivilliga som Wikimedia Sverige har i Stockholm lördag 26 januari. På http://se.wikimedia.org/wiki/Frivilliga/Frivilligutbildning går det att läsa mer. För deltagare från andra orter går det att få reseersättning för resan till Stockholm.
Anmäl er genom att maila till [hidden email]
/axel
====================================

Axel PetterssonProjektledare GLAM/OutreachWikimedia Sverige
jobb/work +46 (0)733 96 55 65
[hidden email]
ojobb/non work +46 (0)730 59 58 13

[hidden email]


Twitter: @Haxpett
Stöd fri kunskap, bli medlem i Wikimedia Sverige.Läs mer på donera.wikimedia.se      
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Frivilligutbildning

Johan Jönsson
Den 11 januari 2013 15:47 skrev Axel Pettersson <[hidden email]>:
>
> Hej,Pushar en gång till för den utbildning för frivilliga som Wikimedia Sverige har i Stockholm lördag 26 januari. På http://se.wikimedia.org/wiki/Frivilliga/Frivilligutbildning går det att läsa mer. För deltagare från andra orter går det att få reseersättning för resan till Stockholm.
> Anmäl er genom att maila till [hidden email]

Hur vill ni att man gör för reseersättning? Bara bokar en rimlig resa
(det som fungerar tidsmässigt för att man skall hinna upp och är
billigast, typ) och sedan lämnar kvitto, eller vill ni godkänna i
förhand?

//Johan Jönsson
--