Fw: Raport continut nepotrivit

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fw: Raport continut nepotrivit

Stefan Angela
ARTICOLUL: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov
Paragraful MOSTENIREA, ULTIMUL ALINEAT
 
Se crede de obicei că Pavlov anunţa aducerea hranei printr-un clopoţel, însă notiţele sale arată utilizarea unui număr mare de stimuli auditivi, incluzând fluiere, metronoame, împreună cu stimuli vizuali. În anii 1990, când savanţii occidentali au avut acces la laboratorul lui Pavlov, nu s-a găsit o pula.
 
Rog remediati.


     
_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l     
_______________________________________________
Wikiro-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiro-l