Fw: Wolność panoramy czyli poprawka AM421

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fw: Wolność panoramy czyli poprawka AM421

Albertus-2
Za zgodą autora publikuję list dotyczący ostatniej akcji związanej z FOP.
Ze względu na datę głosowania list ma raczej charakter informacyjny.

Pozdrawiam


Krzysztof
----------------------------------------------------------------------------------------
Albertus teolog
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Albertus_teologFrom: ZWIEFKA Tadeusz
Sent: Monday, July 06, 2015 7:48 PM
To: 'Albertus'
Subject: RE: Wolność panoramy czyli poprawka AM421

Szanowny Panie,

 

Pragnę zwrócić Pana uwagę na fakt, że sprawozdanie, którego jednym z 68 punktów jest poprawka posła Cavada, to tzw. sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie wdrożenia dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Nie jest to sprawozdanie legislacyjne. Oznacza to, że w żadnym wypadku zapisy w nim zawarte nie zmienią prawa istniejącego w Polsce. W związku z tym wyjątek dotyczący wolności panoramy, który funkcjonuje w oparciu o ustawę w polskim prawie, nie zostanie w najmniejszym stopniu ograniczony, ponieważ to sprawozdanie nie ma takiej siły sprawczej.

Chciałbym także Pana poinformować, że ze względu na niefortunny zapis punktu 46 (poprawka p. Cavada odzwierciedla zapisy, jakie funkcjonują np. we Francji), który dotyczy wolności panoramy, będzie on poddany pod głosowanie i z mojej wiedzy wynika, że zostanie on usunięty ze sprawozdania. Ja również będę głosował za usunięciem tego zapisu.

 

Pozdrawiam serdecznie,

 

Tadeusz Zwiefka

 
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l