Fwd: Састанак 1. 8. 2010.

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Састанак 1. 8. 2010.

Горан Обрадовић
погрешна листа...

---------------Прослеђена порука------------------
Од: Горан Обрадовић <[hidden email]>
Датум: 30. јул 2010. 01.30
Наслов: Састанак 1. 8. 2010.
Коме: [hidden email]


Ко је у Београду? Ко долази на састанак?

Ја долазим.

Горан


_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fwd: Састанак 1. 8. 2010.

Mihajlo Andjelkovic
И ја сам на располагању.

М
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l