Fwd: Call for translation from Sandra Ordonez

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Call for translation from Sandra Ordonez

Habj
Ytterligare ett "translation request". Jag tror de svenskspråkiga bör välja
och sålla rätt ordentligt i vad de väljer att översätta. Några av de större
språken kan säkert översätta allt som WMF skickar ut, men knappast de
mindre. Det har funnits ett rykte om att Wikipedia och hela Wikimedia
Foundation kommer att stängas inom fyra månader... om det ryktet inte nått
hit, kanske inte dementin heller behövs.

/habj


---------- Forwarded message ----------
From: Aphaia <[hidden email]>
Date: 2007-feb-12 16:36
Subject: [Translators-l] Call for translation from Sandra Ordonez (Fwd:
[wikitrans] Hey)
To: Wikimedia Translators <[hidden email]>
Cc: Sandra Ordonez <[hidden email]>

Hello
on behalf of Sandy, and as Transcom chair who would post update,
forward it to the list ...

---------- Forwarded message ----------
From: Sandra Ordonez <[hidden email]>
Date: Feb 13, 2007 12:05 AM
Subject: [wikitrans] Hey
To: [hidden email]

Hope everyone is well:

Hello,

Could some of you translate the following press release for the
Wikimedia Foundation:

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_press_releases/Wikipedia%2C_Stronger_and_More_Stable_than_Ever%2C_but_Still_very_Dependent_on_the_Community%E2%80%99s_Support

Thanks,

Sandy
----
Go, Translators Go!
(Relevant posts are found at foundation-l, written by Anthere)


--
KIZU Naoko
  Wikiquote: http://wikiquote.org
  * habent enim emolumentum in labore suo *

_______________________________________________
Translators-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/translators-l