Fwd: [Foundation-l] Fundraising translations

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: [Foundation-l] Fundraising translations

Jon Harald Søby
Hadde vært kjekt om noen kunne ta tak i dette når det gjelder oversettelser
til norsk. Jeg har både dårlig med tid til det, og ikke helt evnen til å
utforme tekster på den måten som trengs (overbevisende, «compelling»). Noen
frivillige?

---------- Forwarded message ----------
From: Florence Devouard <[hidden email]>
Date: 23.okt.2007 15:09
Subject: [Foundation-l] Fundraising translations
To: [hidden email]

Subtitle of the message subject: HELP

We need help for translation of the major pages related to fundraising.
You can help.

Here is the page where translation needed are listed

* http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2007#Pages_to_be_translated

Please help translate the pages mentionned in bold. This is urgent.

Also, please distribute this message around in your projects, in the
various languages, and on the pumps.

Thanks

Ant

_______________________________________________
foundation-l mailing list
[hidden email]
Unsubscribe: http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/foundation-l


--
Jon Harald Søby
http://meta.wikimedia.org/wiki/User:Jon_Harald_S%C3%B8by
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l