Fwd: RO* call: Granturi, Ministerul Culturii, Romania

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: RO* call: Granturi, Ministerul Culturii, Romania

Gheorghe Zugravu
Salut,
iată aici un apel care poate fi interesant pentru comunitatea wikipedia
de limbă română.
În special ce ține de /”crearea infrastructurii pentru digitizarea
resurselor culturale”, /care poate fi aplicată și pentru ceea ce face
Wikipedia-Ro.//

lectură plăcută!

succes,
/gheorghe


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerul Culturii, in calitatea de Operator al Programului PA16/RO12
Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural, a
anuntat deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finantare pentru
proiectele mari si pentru schema de granturi mici.

Sesiunea se va incheia in data de 7 aprilie 2014 pentru proiectele mari,
respectiv 25 aprilie 2014 pentru schema de granturi mici.

Sprijinul financiar nerambursabil are o valoare totala de 16.470.588
euro (85% este acordat de statele donatoare – Norvegia, Islanda si
Liechtenstein, iar 15% reprezinta cofinantarea asigurata de la bugetul
national) si este destinat proiectelor care au ca obiect protejarea,
restaurarea, conservarea si facilitarea accesului publicului la
patrimoniul cultural si natural romanesc.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile aferenta proiectelor mari
este de 9.821.004 euro, iar cea aferenta schemei de granturi mici este
de 1.176.470 euro.

Solicitantii eligibili sunt institutiile publice, ONG-urile din domeniul
patrimoniului cultural sau al minoritatilor etnice, cultele si
asociatiile religioase legal recunoscute, precum si institutiile de
invatamant superior sau de cercetare.

Activitatile ce vor fi finantate in cadrul proiectelor vizeaza punerea
in valoare a patrimoniului cultural si natural, amenajarea zonelor de
protectie a obiectivelor de patrimoniu, precum si crearea
infrastructurii pentru digitizarea resurselor culturale.

Programul doreste sa sustina activitati de conservare si promovare a
patrimoniului imaterial al comunitatilor etnice si culturale, inclusiv a
populatiei rome.

Mai multe informatii:
http://www.eeagrants.ro/
http://www.fonduri-diversitate.ro/_______________________________________________
Wikimediaro-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediaro-l