Fwd: Re: [Wikimania-l] Reminder: Wikimania 2014 scholarship deadline 17February

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Re: [Wikimania-l] Reminder: Wikimania 2014 scholarship deadline 17February

Michał Buczyński
Przypomnienie o upływającym dziś terminie na złożenie wniosku o stypendium do Fundacji Wikimedia na stypendium na udział w Wikimanii z puli globalnej.
Zwyczajowo dla naszej części świata przewidziane jest bardzo mało miejsc, choć w tym roku może być odrobinę lepiej z uwagi na bliskość geograficzną Londynu - miejsca Wikimanii 2014.
Pozdrawiam,
Michał Buczyński.
Dnia 17 lutego 2014 9:20 Katie Chan <[hidden email]> napisał(a):
Deadline's today.
On 11/02/2014 10:48, Katie Chan wrote:
> If you were thinking of applying for a scholarship from either the
> Wikimania Foundation, Wikimedia Deutschland, or Wikimedia Österreich,
> the deadline is end of the day UTC this coming Monday. Don't miss it!
>
> Katie
>
> On 08/01/2014 17:37, Katie Chan wrote:
>> Hi all,
>>
>> Scholarship applications for Wikimania 2014 in London are now being
>> accepted. Applications are open until the end of the day UTC on 17
>> February.
>>
>> Wikimania 2014 scholarships is an award given to an individual to
>> enable them to attend Wikimania in London from 6-10 August, 2014.
>>
>> Only a single type of scholarship will be available from the Wikimedia
>> Foundation for Wikimania 2014. A Wikimedia Foundation scholarship will
>> cover the cost of an individual's round-trip travel costs as arranged
>> by the Wikimedia Foundation travel agency, shared accommodation as
>> arranged by the Wikimedia Foundation, and registration for Wikimania.
>>
>> Applicants will be rated using a pre-determined selection process and
>> selection criteria by the Scholarship Committee, who will determine
>> which are successful. To learn more about Wikimania 2014 scholarships,
>> please visit <https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/Scholarships>.
>>
>> To apply for a scholarship, fill out the application form on
>> <http://scholarships.wikimedia.org/apply>. It is highly recommended
>> that applicants review all of the material on the Scholarships page
>> and the associated FAQ before submitting an application.
>>
>> If you have any question, please contact
>> <[hidden email]> or leave a message on
>> <https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/Talk:Scholarships>.
>>
>> Katie Chan
>> Chair, Scholarship Committee
>>
>
>
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l