Fwd: #SaveYourInternet-dag, kontakt de danske MEP'er og fortæl dem at de skal droppe artikel 13

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: #SaveYourInternet-dag, kontakt de danske MEP'er og fortæl dem at de skal droppe artikel 13

Matthias Smed Larsen
Sendte denne email til Wikimedia Danmark-listen, men tænker den også er
relevant for Wikipedia-fællesskabet generelt. Beklager dobbeltmail for
dem der abonnerer på begge lister.

-------- Videresendt meddelelse --------
Subject: #SaveYourInternet-dag, kontakt de danske MEP'er og fortæl dem
at de skal droppe artikel 13
Date: Tue, 12 Jun 2018 13:30:00 +0200
From: Matthias Smed Larsen <[hidden email]>
To: [hidden email]

Hej alle

I dag opfordrer en række organisationer med fokus på fri viden og
internetfrihed til at man kontakter sine lokale medlemmer af
Europa-parlamentet og beder dem om at stemme imod Europa-kommissionens
foreslåede nye direktiv om ophavsret så længe artikel 13 af forslaget
består. Kampagnen bruger hashtagget #SaveYourInternet.

I marts måned sendte bestyrelsen et brev
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/WMDK_Letter_to_the_Minister_for_Culture_%2817-03-2018%29.pdf>
til Kulturminister Mette Bock hvor vi forklarede hvorfor artikel 11 & 13
i det foreslåede direktiv er problematiske. For kort at opsummere
problemerne med art. 13:

  * Under den nuværende ordning er tjenesteydere (dvs. tjenester som
    YouTube, Facebook, Flickr og Wikimedia Commons) kun ansvarlige for
    ophavsretskrænkende indhold på deres tjenester hvis de bliver gjort
    opmærksomme på at indholdet eksisterer, og ikke gør en indsats for
    at fjerne det. Dette er den mest fornuftige ordning idet det er
    praktisk umuligt for disse tjenester at kigge alt nyt indhold
    igennem manuelt.
  * Under den nye ordning behøver man ikke være opmærksom på at
    indholdet eksisterer før man har et juridisk ansvar, man skal blot
    "optimere fremvisningen af eller promovere" det. På mange
    forskellige tjenester sker en sådan promovering automatisk, igen
    fordi det er umuligt at gøre den slags manuelt, og det er ikke klart
    hvad "optimering" og "promovering" indebærer.
  * Den eneste måde man reelt kan overholde de nye regler er ved at
    installere automatiske indholdsgenkendelses-filtre på sin platform,
    disse filtre kan ikke tage højde for lovligt brug af ophavsretligt
    beskyttet indhold (citatretten, fair dealing etc.). Det siger sig
    selv at et sådant krav ville være ekstremt problematisk for den åbne
    model alle Wikimedia-projekterne anvender.

Man kan læse mere om problemet på MEP Julia Redas hjemmeside
(https://juliareda.eu/eu-copyright-reform/) og på
(https://saveyourinternet.eu/). På sidstnævnte side kan man også få
hjælp til automatisk at finde de lokale MEP'er der sidder i de relevante
udvalg og udfærdige en email til dem. Hvis man skriver noget på sociale
medier må man meget gerne bruge hashtagget #SaveYourInternet.

--
Mvh.
Matthias Smed Larsen

_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l