[Fwd: [diskussion] Internetfonden ger bort 5 miljoner kr]

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Fwd: [diskussion] Internetfonden ger bort 5 miljoner kr]

Bugzilla from mnemo@minimum.se


-------- Original Message --------
Subject: [diskussion] Internetfonden ger bort 5 miljoner kr
Date: Wed, 30 Jan 2008 21:24:04 +0100
From: "Anders S. Lindbäck" <[hidden email]>
Reply-To: [hidden email], Svenska Linuxföreningens
diskussionslista <[hidden email]>
Organization: Linuxbolaget Igiro AB
To: Svenska Linuxföreningens diskussionslista
<[hidden email]>

Har du en uppslag på ett projekt som kan gynna utvecklingen
av Internet i Sverige - ett projekt som involverar fri programvara
så kan det ske via Svenska Linuxföreningen.

Har fått följande information från .SE:Vi välkomnar idéer och uppslag som leder till ett steg i en positiv
riktning för Internet i Sverige! Välkomna med era ansökningar.

Pressmeddelande från .SE
2008-01-30.SE:s Internetfond är öppen för ansökningar
- för projekt som främjar svensk Internetutveckling

För femte året i rad är .SE:s Internetfond öppen för ansökningar.
.SE:s Internetfond finansierar fristående projekt som syftar till att
utveckla Internet i Sverige. Under 2008 anslås 5 miljoner kronor,
varav 2,5 miljoner kronor kan sökas under våren.

Sedan 2004 har .SE:s Internetfond delat ut cirka 8 miljoner kronor i
anslag till ett 50-tal projekt som främjar Internetutvecklingen i
Sverige.  Samtliga projekt syftar till kunskapsspridning, nya
tjänster, tillämpad forskning eller teknisk utveckling. Bland
uppdragstagarna märks såväl organisationer och akademiska
institutioner som privatpersoner.

Budgeten för .SE:s Internetfond fastställs årligen av .SE:s styrelse.
Under 2008 anslår .SE:s Internetfond 5 miljoner kronor, varav 2,5
miljoner kronor kan sökas under våren. Fram till den 31 mars 2008 tar
.SE emot ansökningar för vårens omgång av .SE:s Internetfond.

En bedömningskommitté utvärderar ansökningarna och rekommenderar ett
antal projekt. Det slutliga valet av vilka projekt som ska stödjas
görs av .SE:s VD och styrelse.
Bedömningskommittén för våren 2008 består av: Bengt Ahlgren,
forskningsledare på SICS; Viiveke Fåk, professor vid Linköpings
universitet; Patrik Fältström, teknisk expert på Cisco; Erik Geijer,
användbarhetskonsult och journalist; Staffan Hagnell, .SE
(bedömningskommitténs ordförande); Robert Malmgren, konsult och
styrelseledamot i .SE; Christer Marking, civ.ing och Olle Thylander,
Vetenskapsrådet.

För mer information om Internetfonden, ansökningskriterierna och hur
ansökningen görs, se: http://iis.se/more/fund

_______________________________________________
diskussion mailing list
[hidden email]
http://lists.se.linux.org/cgi-bin/listinfo/diskussion