GLAM: Muzeum Etnograficzne w Warszawie szuka wikipedystów do stałej współpracy

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

GLAM: Muzeum Etnograficzne w Warszawie szuka wikipedystów do stałej współpracy

Marta Malina Moraczewska


Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie szuka wikipedystów i
wikimedian do stałej współpracy w ramach cyklicznego projektu
dokumentacji polskich obrzędów ludowych. Poniżej zarys projektu:

Projekt pod roboczym tytułem „Tradycja w szerokim obiegu" zakłada
wspólne cykliczne badania terenowe na terenie Polski pracowników
Muzeum Etnograficznego w Warszawie wraz z wikipedystami. Planowany czas
trwania: od marca do listopada-
grudnia 2015 roku.

Pierwsza faza projektu to (dwudniowe?) spotkanie w Państwowym Muzeum
Etnograficznym mające na celu wymianę wiedzy i kompetencji pomiędzy
pracownikami Muzeum a wikipedystami. Wikipedyści przejdą szkolenie
podstaw etnograficznych badań terenowych oraz pogłębią wiedzę na
temat sposobów opisu obrzędów i obiektów; pracownicy Muzeum przejdą
szkolenie edytowania Wikipedii, ładowania zasobów graficznych do
Wikimedia Commons oraz poznają najważniejsze zasady Wikipedii.

Drugą fazą będą wspólne badania terenowe w polskich
miejscowościach nad wybranymi obrzędami (ilość wyjazdów do
ustalenia), o których dotąd nie znalazło się nic w obecnie
najpopularniejszej encyklopedii. Redaktorzy i redaktorki Wikipedii oraz
fotografrowie Wikimedia udokumentują wybrane obrzędy, a następnie
wprowadzą informacje o lokalnych tradycjach do Wikipedii wraz z
materiałem ilustracyjnym oraz bibliograficznymi linkami do sprawdzonych
źródeł z merytoryczną pomocą pracowników Muzeum, którzy podzielą
się wiedzą, gdzie szukać źródeł z zakresu antropologii kulturowej
i etnografii.

[+ Ewentualnie: Dodatkowo do udziału w szkoleniu i projekcie zaproszona
zostanie grupa studentów kierunków kulturoznwczych, którzy będą
mieli okazję połączyć wiedzę z zakresu etnografii z poszerzaniem
kompetencji medialnych. ]

Efektem projektu będzie też publikacja udostępniona na otwartych
licencjach oraz dokumentacja współpracy zawierająca opis dobrych
praktyk.

Proponowane miejsca i obrzędy do dokumentacji:

-- Prawosławny karnawał- marzec (Podlasie)

-- Dziady Śmigustne w Dobrej (Poniedziałek Wielkanocny)

-- Siwki w Chobienicach (1. dzień Wielkanocy)

-- Przebierańcy wielkanocni w Wilamowicach

-- Ścinanie Kani na Kaszubach (Noc świętojańska)

-- Dożynki - m.in. Glinianka nad Świdrem- dożynki połączone z
odpustem na św. Wawrzyńca

-- Gwiżdże Kaszubskie (jesień/pocz. Adwentu)

Koordynator projektu ze strony PME: Klara Sielicka-Baryłka;

koordynator GLAM-Wiki: Marta Moraczewska --
marta.moraczewska[na]wikimedia.pl (zainteresowanych proszę o kontakt --
szczegóły ustalimy wspólnie).
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l