GW - Buzdygan

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

GW - Buzdygan

PawełMM
Ku uwadze zainteresowanych informacja o procesie
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6626697,Zakonczyl_proces_przeciwko_Wikipedii.html
PawełMM_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: GW - Buzdygan

Powerek38
Hello!

Przy okazji, to rzecznik WM-PL powinien wysłać do GW sprostowanie bzdrurnej
informacji, że Stowarzyszenie jest wydawcą Wikipedii.

Pozdrawiam!

Powerek38

----- Original Message -----
From: "PawełMM" <[hidden email]>
To: <[hidden email]>
Sent: Wednesday, May 20, 2009 7:36 AM
Subject: [Wikipl-l] GW - Buzdygan


Ku uwadze zainteresowanych informacja o procesie
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6626697,Zakonczyl_proces_przeciwko_Wikipedii.html
PawełMM_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l 


_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: GW - Buzdygan

Tomek Gazeta.pl
In reply to this post by PawełMM
Opierając się na artykułach prasowych, domniemywam oddalenie powództwa
z uwagi na brak legitymacji procesowej po stronie pozwanej.
Ot, Buzdygan sobie reklamę zrobił ;)

Tomek

W dniu 20 maja 2009 07:36 użytkownik PawełMM
<[hidden email]> napisał:

> Ku uwadze zainteresowanych informacja o procesie
> http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,6626697,Zakonczyl_proces_przeciwko_Wikipedii.html
> PawełMM
>
>
>
> _______________________________________________
> WikiPL-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
>

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l