Gemenskapens projekt 2012

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Gemenskapens projekt 2012

Jan Ainali
Har du velat göra något för Commons, Wikipedia, Wiktonary eller ett
annat Wikimedia-projekt som du inte kunnat genomföra pga. att det
kostade pengar eller att du saknade utrustning eller en bok? Just för
dessa situationer finns årligen Gemenskapens Projekt. Förra året[1] fick
Wikimedia Sverige in 11 ansökningar och beslutade då för att under 2012
genomföra projektet i två faser. Nu är det dags för den första omgången!Sista ansökningsdag är 19 april och projekten bör vara inrapporterade 31
juni. Mer information om hur ansökan bör formuleras finns på Wikimedia
Sveriges wiki[2]. Lycka till med era ansökningar!Om du är intresserad av att hjälpa till, men inte har någon projektidé
är du mer än välkommen att anmäla ditt intresse till utskottet som ska
godkänna alla ansökningar. Skicka din ansökan till
[hidden email][1]https://se.wikimedia.org/wiki/Gemenskapens_projekt_2011

[2]https://se.wikimedia.org/wiki/Gemenskapens_projekt_2012

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>