Gemenskapens tekniska önskelista

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Gemenskapens tekniska önskelista

André Costa-3
Som några av er vet så började Wikimedia Sverige att samla in förslag till Wikipedia:Gemenskapens tekniska önskelista förra året. På grund av externa omständigheter var vi tvungna att skjuta på arbetet med dessa önskningar till 2018. Nu har vi kommit igång med att arbeta på dessa!

Klottersaneringsstöd/ORES - Syftet är att använda maskininlärning för att i senaste ändringar ge en indikation om vilka redigeringar som är verklig vandalism och vilka som är välmenta men kan behöva lite hjälp. Tack vare en insats från användare Ainali har detta nu gått i mål och vi inväntar bara att Wikimedia Foundation trycker på knappen för att aktivera det! Detta borde ske senare idag varpå det även kommer att postas mer information om vad det innebär på Bybrunnen.

Citoid-bibliotek för svwp - Syftet här är förbättrat stöd för hur Visual Editor utifrån en URL fyller i referensmallar korrekt. Fokus är på källor som används ofta på svenskspråkiga Wikipedia och där hanteringen i Visual Editor idag lämnar mycket att önska. Vi arbetar med dessa just nu. Först ut är sverigesradio.se som kan komma att aktiveras nästa vecka ifall allt rullar på som det ska. Efter sverigesradio kommer vi att titta på svt.se, dn.se samt dn.se.

Vi håller er uppdaterade om hur arbetet fortskrider och välkomnar självfallet återkoppling när dessa aktiveras.

Vänliga hälsningar,
André Costa

André Costa | Chief Operating Officer, Wikimedia Sverige | [hidden email] | +46 (0)733-964574

Stöd fri kunskap, bli medlem i Wikimedia Sverige.
Läs mer på blimedlem.wikimedia.se


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l