Górnośląska Wikipedia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Górnośląska Wikipedia

Adam Dziura
Jeżeli są jacyś chętni do pomocy przy jej tworzeniu (na razie na polskiej)  
to zapraszam tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Górnośląska_Wikipedia
Dyskusję czy taką wersją tworzyć czy też nie można prowadzić na meta.

--
Pozdrowienia || Adam Dziura || http://mojaopera.9g.pl
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l