Grafika:Przykład.jpg

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Grafika:Przykład.jpg

Michał Buczyński
Jak w temacie, sami zobaczcie.

Mam jet laga i nie mam czasu i nie chcę nad tym siedzieć, ale
właśnie mignęło mi w OZ...

Jeśli dobrze rozumiem, użytkownik dokonał ciekawego wandalizmu...
zapewne nieświadomego. Jeśli ktoś wie, gdzie oryginał jest na
commons czy gdziekolwiek...

Nota bene, czy developerzy zamierzają wreszcie coś zrobić z wiadomą
"frywloną wrażliwością" mechanizmu wiki na wiadome działanie?


Pozdrawiam,
a.m.

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l