Grbovi

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Grbovi

Bojan Kalkan
  Da li je "vektorizovanje" grbova i slanje pod slobodnom licencom
dozvoljeno? Mislim da nije, ali da budem siguran?

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Grbovi

Milos Rancic-2
2010/9/13 Bojan Kalkan <[hidden email]>:
>  Da li je "vektorizovanje" grbova i slanje pod slobodnom licencom
> dozvoljeno? Mislim da nije, ali da budem siguran?
>
> _______________________________________________
> Wikimediasr-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
>

U pitanju je novo umetnicko delo, tako da van trejdmarkova to jeste
slobodno. Drugim recima, ako su u pitanju grbovi drzava, a pogotovu
ako su u pitanju grbovi istorijskih drzava, onda je to slobodno. Ako
su u pitanju grbovi/logoi kompanija, onda je to kakogod trejdmark.

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Grbovi

Bojan Kalkan
  On 9/13/2010 8:19 AM, Milos Rancic wrote:

> 2010/9/13 Bojan Kalkan<[hidden email]>:
>>   Da li je "vektorizovanje" grbova i slanje pod slobodnom licencom
>> dozvoljeno? Mislim da nije, ali da budem siguran?
>>
>> _______________________________________________
>> Wikimediasr-l mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
>>
> U pitanju je novo umetnicko delo, tako da van trejdmarkova to jeste
> slobodno. Drugim recima, ako su u pitanju grbovi drzava, a pogotovu
> ako su u pitanju grbovi istorijskih drzava, onda je to slobodno. Ako
> su u pitanju grbovi/logoi kompanija, onda je to kakogod trejdmark.
>
> _______________________________________________
> Wikimediasr-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Nisam bio dovoljno jasan, izvinjavam se.

Da li su grbovi gradova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini
zasticeni? Znam da je Beli orao crtao grbove tipa dva lava, konja,
jarca, vojnika...

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Smederevska_Palanka.jpg

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Mionicav.jpg

Onda recimo, Grb Novog Sada

ovo je grb koji se svuda istice po NS

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Grb_Novi_Sad_2007-12.jpg

Da li je on slobodan? Njega nije radio studio Beli orao.

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Grbovi

Milos Rancic-2
2010/9/13 Bojan Kalkan <[hidden email]>:

>  On 9/13/2010 8:19 AM, Milos Rancic wrote:
>> 2010/9/13 Bojan Kalkan<[hidden email]>:
>>>   Da li je "vektorizovanje" grbova i slanje pod slobodnom licencom
>>> dozvoljeno? Mislim da nije, ali da budem siguran?
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Wikimediasr-l mailing list
>>> [hidden email]
>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
>>>
>> U pitanju je novo umetnicko delo, tako da van trejdmarkova to jeste
>> slobodno. Drugim recima, ako su u pitanju grbovi drzava, a pogotovu
>> ako su u pitanju grbovi istorijskih drzava, onda je to slobodno. Ako
>> su u pitanju grbovi/logoi kompanija, onda je to kakogod trejdmark.
>>
>> _______________________________________________
>> Wikimediasr-l mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
> Nisam bio dovoljno jasan, izvinjavam se.
>
> Da li su grbovi gradova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini
> zasticeni? Znam da je Beli orao crtao grbove tipa dva lava, konja,
> jarca, vojnika...
>
> http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Smederevska_Palanka.jpg
>
> http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Mionicav.jpg
>
> Onda recimo, Grb Novog Sada
>
> ovo je grb koji se svuda istice po NS
>
> http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Grb_Novi_Sad_2007-12.jpg
>
> Da li je on slobodan? Njega nije radio studio Beli orao.
>
> _______________________________________________
> Wikimediasr-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
>

To bi trebalo da je javno dobro, van konkretne izvedbe, koja bi mogla
biti kopirajtovana. Ako se napravi nova izvedba (npr. vektorizovanje,
sto je novo netrivijalno izvedeno delo), onda nije pod kopirajtom.

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Grbovi

Nikola Smolenski-2
In reply to this post by Milos Rancic-2
On 09/13/2010 08:19 AM, Milos Rancic wrote:
> 2010/9/13 Bojan Kalkan<[hidden email]>:
>>   Da li je "vektorizovanje" grbova i slanje pod slobodnom licencom
>> dozvoljeno? Mislim da nije, ali da budem siguran?
>
> U pitanju je novo umetnicko delo, tako da van trejdmarkova to jeste
> slobodno. Drugim recima, ako su u pitanju grbovi drzava, a pogotovu

Наравно да није. Ако векторизујеш слику, правиш дело изведено из
оригиналне слике.

Моје је мишљење да код грбова, логоа и осталог разликујемо две ствари:
грб као идеју и цртеж грба. Грб није заштићен ауторским правима, а цртеж
грба може бити. Ако два човека независно један од другог нацртају исти
грб, имаће сваки ауторска права на свој цртеж, без обзира што ће њихови
цртежи бити практично исти.

Питаћу и Нену да одговори овде.
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Grbovi

Бојан
Требало би проверити са правницима,каква је ситувација са грбовима у локалном законодавству.
 
Навешћу пример Братиславе,која је неком својом локалном уредбом врло стриктно забранила употребу свог грба и ограничила је искључиво на своје акте или публикације иза којих стоји сам град.Тако је нека прича и због тога је грб града у неколико наврата брисан са Оставе,чак и када је наведено да је његова векторска верзија ауторско дело самог корисника,базираног на њеном грбу.Са друге стране,сви остали грбови градова и села из Словачке су без фрке стајали и још увек стоје на Остави.
 
Не знам како је сада стање,али наводим овај пример,као могућност да се нешто слично деси и овден код нас.
 
!!!

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l