Hackaton

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hackaton

Paweł Zienowicz
Otrzymaliśmy zaproszenie od Narodowego Instytutu Audiowizualnego na
hackaton – Hack4Europe Warsaw.

Hackaton odbędzie się w dniach 26-27 maja w Warszawie.

Hackaton będzie ściśle związany z cyfrową biblioteką Europeana.
Udostępnione zostaną programistom obiekty zgromadzone w Europeanie i na
ich podstawie powstaną, mam nadzieję, aplikacje popularyzujące te
zbiory. Proszę o zwrócenie uwagi, że jednym z sugerowanych tematów jest
łączenie API Europeany z API zbiorów na wolnych licencjach, takich jak
Wikimedia. W projekt promujący Europeanę (choć nie bezpośrednio
Hack4Europe) jest też włączona Wikimedia Szwecja.

Jeśli ktoś jest zainteresowany niech napisze, a podeślę mu materiały.

Paweł Zienowicz tel. 515235656

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l