Halvadmins

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Halvadmins

Oskar Augustsson
Diskussionen om s.k. halvadmins, som försiggick på Bybrunnen för ett
tag sedan, något Pralin m.fl. vurmade för, har detta alternativ tänkts
över? Om vi nu, med hänvisning till att wikipedia ska vara fritt,
eller annat flum, låter bli att för oinloggade evighetsblockera
publika IP-adresser, varför söker vi då inte tillsätta halvadmins,
genom en mer summarisk process, som kan hjälpa till att stävja det
klotter som ofrånkomligen uppstår?

/Oskar Augustsson


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Halvadmins

Ragnar Ståhle
Kan du precisera (upprepa) vad en "halvadmin" kan göra.

Oskar Augustsson wrote:

> Diskussionen om s.k. halvadmins, som försiggick på Bybrunnen för ett
> tag sedan, något Pralin m.fl. vurmade för, har detta alternativ tänkts
> över? Om vi nu, med hänvisning till att wikipedia ska vara fritt,
> eller annat flum, låter bli att för oinloggade evighetsblockera
> publika IP-adresser, varför söker vi då inte tillsätta halvadmins,
> genom en mer summarisk process, som kan hjälpa till att stävja det
> klotter som ofrånkomligen uppstår?
>
> /Oskar Augustsson

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Halvadmins

Oskar Augustsson
Tanken var väl, som jag förstod det, att dessa "halvadmins" skulle
kunna blockera anonyma användare, exempelvis. Emellertid vet jag ej om
möjligheter till sådana befogenheter finns för tillfället.

/OA

Den 2006-10-23 skrev Ragnar Ståhle <[hidden email]>:

> Kan du precisera (upprepa) vad en "halvadmin" kan göra.
>
> Oskar Augustsson wrote:
>
> > Diskussionen om s.k. halvadmins, som försiggick på Bybrunnen för ett
> > tag sedan, något Pralin m.fl. vurmade för, har detta alternativ tänkts
> > över? Om vi nu, med hänvisning till att wikipedia ska vara fritt,
> > eller annat flum, låter bli att för oinloggade evighetsblockera
> > publika IP-adresser, varför söker vi då inte tillsätta halvadmins,
> > genom en mer summarisk process, som kan hjälpa till att stävja det
> > klotter som ofrånkomligen uppstår?
> >
> > /Oskar Augustsson
>
>
>
>