Helgexpedition i Växjö

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Helgexpedition i Växjö

Lars Aronsson-2

Ni har kanske redan sett att jag har utlyst wiki-fika i Växjö
söndagen den 1 oktober.  Men detta är också del av något större.

Växjö är en av Sveriges större städer som är dåligt representerad
inte bara i Wikipedia, utan också i fotoarkivet Wikimedia Commons,
i Wikitravel.org (fria turistguider) och i OpenStreetMap.org (fria
vägkartor).  Trots att Wikitravel och OpenStreetMap är fristående,
så arbetar alla mot liknande mål: Att producera fri information,
ofta med geografisk anknytning.  Alla projekten drivs från
engelsktalande länder och det är sällan någon därifrån kommer till
Sverige för att dokumentera vår del av världen.  Och vi svenskar
som brukar bli indragna i de här projekten är väldigt ojämnt
fördelade över landet.

Det är främst min inblandning i OpenStreetMap.org som driver mig
till Växjö och det är också därifrån idén till en helgexpedition
kommer.  För att hinna besöka så många av Växjös gator och vägar
som möjligt med min GPS-mottagare, vilket är grunden för OSM, bor
jag två nätter på vandrarhem.  När jag ändå har min digitalkamera
med mig, kan jag ta foton för Wikimedia Commons.  Och baserat på
mitt besök kan jag förbättra turistguiden hos Wikitravel.  Kanske
kan jag också fylla på några uppgifter i Wikipedias artikel om
Växjö och angränsande ämnen.

Nu är frågan om någon mer vill hjälpa till med detta?  Jag har
satt upp en planeringssida på wikin hos OpenStreetMap och hittills
har en person anmält sig.  När vi är två om arbetet, hinner vi med
dubbelt så mycket och har dubbelt så roligt.  Det finns ett par
GPS-mottagare som man kan låna, men annars är nog digitalkamera
det viktigaste verktyget.  Tanken är att samlas redan på fredag
kväll den 29 september.  Alla betalar sina egna kostnader.

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/V%C3%A4xj%C3%B6_2006-09-30

På lördag kl. 14 håller jag ett litet föredrag på stadsbiblioteket
i Växjö om Internets nya folkrörelser, det vill säga precis de här
webbplatserna och deras intressanta projekt. Det är fritt inträde.


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se